O nas

Joanna Witkowska

lekarz medycyny

chirurg stomatolog

Ukoczya Wydz.Lekarski, a nastpnie Wydz.Stomatologii naAkademii Medycznej w Warszawie.
Specjalizacja chirurgia stomatologiczna.

Od 1994 r. prowadzi prywatn praktyk stomatologiczn przy ul.Rechniewskiego 12.

Anna Wawryszczuk

lekarz stomatolog

stomatologia dziecica

Ukoczya Wydz. Stomatologii na Akademii Medycznej wWarszawie. Specjalizacja stomatologia oglna.

Od 1994 r. pracuje w gabinecie ?Stomyk? na Gocawiu.
Posiada due dowiadczenie w stomatologii dziecicej imawspaniay kontakt z dziemi.

Agnieszka Szczepaska

lekarz stomatolog

specjalista stomatologii zachowawczej iendodoncji

Ukoczya Wydz. Stomatologii na Akademii Medycznej wWarszawie. Specjalistka II-go stopnia stomatologii zachowawczej z endodoncj.

Specjalizuje si w leczeniu:
- dzieci (pedodoncja)
- stomatologii zachowawczej
- endodoncji
- protetyki

Ewa Kopacz

lekarz stomatolog

specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Ukoczya Wydz. Stomatologii na Akademii Medycznej wWarszawie. Specjalistka II-go stopnia stomatologii zachowawczej z endodoncj.

Specjalizuje si w leczeniu:
- parodontozy (zabiegi na przyzbiu)
- endodoncji
- chirurgii
- protetyki